1 . انتخاب
2 . دامنه
3 . تنظیمات
4 . تایید
5 . پرداخت
6 . تکمیل

میزبانی مخصوص دانلود

اجاره به شرط تملیک

خدمات whmcs

راه اندازی مرکز تلفن

راه اندازی اتاق سرور

فضای بکاپ

میزبانی کلود اختصاصی

ایمیل مارکتینگ