سرور میزبانی افرانت با کنترل پنل دایرکت ادمین به سرور اختصاصی قدرتمندی در دیتاسنتر hetzner با کنترل پنل cpanel منتقل شد