مشکل سرور های مجازی و اختصاصی  رنج 31.25.89 در افرانت حل شد
مشکل ای اپی های رنج 79.175.165 در حال پیگیری میباشد