جهت تسریع در امر خدمت رسانی؛ ما کلیه عملیات سفارش و ثبت سفارش سرویسهای میزبانی وب و ثبت دامنه را به صورت آنلاین ارائه می دهیم. کافیست بسته میزبانی وب مورد نظر خود را انتخاب و بر روی کلید سفارش مرتبط با آن کلیک کنید تا به فرم سفارش میزبانی وب راهنمایی شوید.

طرح 1
30 هزار تومان
مناسب برای شروع

 • فضای دیسک : 200 مگابایت
 • پهنای باند : 15 گیگابایت
 • پشتیبانی از ASP-SQLServer
 • کنترل پنل : Websitepanel
طرح 2
50 هزار تومان
مناسب سایت های کوچک

 • فضای دیسک : 300 مگابایت
 • پهنای باند : 30 گیگابایت
 • پشتیبانی از ASP-SQLServer
 • کنترل پنل : Websitepanel
طرح 4
100 هزار تومان
مناسب شرکت ها

 • فضای دیسک : 1000 مگابایت
 • پهنای باند : 60 گیگابایت
 • پشتیبانی از ASP-SQLServer
 • کنترل پنل : Websitepanel
طرح 5
130 هزار تومان
مناسب شرکت ها

 • فضای دیسک : 1500 مگابایت
 • پهنای باند : 80 گیگابایت
 • پشتیبانی از ASP-SQLServer
 • کنترل پنل : Websitepanel
طرح 6
150 هزار تومان
مناسب شرکت ها

 • فضای دیسک : 2000 مگابایت
 • پهنای باند : 100 گیگابایت
 • پشتیبانی از ASP-SQLServer
 • کنترل پنل : Websitepanel